Finalizer Bordro

İk sürecindeki işe alım modülüyle başlayan süreç esnek bir bordrolama yönetimiyle yönetilmektedir.içinde çok farklı sektör ve kurumlara göre uygulanabilen esnek bir yapısı vardır. Üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri, eğitim kurumları, sağlık kurumları gibi bir çok iş koluna has özellikleri tek bir platformda yönetebilen online bir sistemdir.

Sistem tamamen web tabanlı ve kullanıcı yetkilendirmesine imkân tanıyan 360 derece tam bir ik bordro ve iş takip otomasyon sistemidir.

İk ve bordro sürecinin tam bir uyum içinde çalışması sağlanarak personelin işe başlama sürecinden kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanacağı sürece kadar bütün süreçlerdeki dokümantasyonu eksiksiz ve doğru olarak yönetilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Sistem muhasebe finans ve diğer tüm sistemlerle entegre olabilecek kolay kullanılabilen ara yüzde tasarlanmıştır.

Sektörel ve yönetimsel personele ilişkin her türlü raporun alınabildiği alt yapıya sahiptir.

“ Yetkilendirme ”

Şirket bünyesinde istenen her çalışana istediği kadar yetki verilerek sadece ilgisi ve yetkisi olan ekranların kullanımı sağlanabilmektedir. Yetki verilen kişilerin tüm kullanımları da şirket yetkilisi tarafından istenildiği zaman takip edilebilmesi için log kayıtları alınabilmektedir.

Özlük Yönetimi

Personel siciliyle ilgili bütün süreç en detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir. Kullanışlı basit ve detaylı bir özlük yönetimi ve e arşivleme sistemi mevcuttur.

Mesai Yönetimi

Personelin ilgili döneme ilişkin her türlü mesainin takip edilebildiği ve bu mesailerin ilgili dönem bordrosunda takip edilebildiği bir alt yapıda pratik bir ara yüzle hizmete sunulmuştur.

İzin Yönetimi

Personelin izin talepleri ve bordroya aktarımı tüm süreci yönetebilecek bir altyapı mevcuttur.

Avans Yönetimi

Talep edilen avanslar istenilen düzeyde takip edilip istenilen süreçte kesinti yapılmak suretiyle raporlayabilecek bir alt yapı kullanılabilmektedir.

İcra/Nafaka Yönetimi

İlgili süreçte tüm icra yazışmalarının çıkarılabildiği kesinti işlemlerinin yapılarak ilgili icra dairesine ödemelerin gönderilebileceği bir ara yüz tasarlanmıştır. Çok farklı çeşitlerde raporlama ve taksitlendirme raporları alınabilmektedir.

Raporlama

Bölüm, şube şirket ve holding (grup) bazlı istenilen türde raporların alınabildiği bir alt yapı.

Maaş Yönetimi

Personele ilişkin bütün süreç ve ödeme listeleri istenilen format ve banka disketi olarak oluşturulabilir. İlgili kişi veya finans departmanı çalışanlarının kullanımına sunulabilmektedir.

Zimmet Yönetimi

Çalışanlara tahsis edilmiş her hangi bir ürünün takibinin ve raporlanmasının sağlanmasına olanak sağlanmaktadır.

BES Süreci

Bireysel emeklilik ödemelerinin sistem üzerinden takibinin sağlanabildiği ve raporunun alınabildiği bir alt yapıda çalışabilme olanağına sahip olunacaktır.

Self Servis

Çalışanların kendi işlemlerini diledikleri yerden bağlanarak hesap pusulalarını izin taleplerini avans vb. Taleplerini fınalızer üzerinden yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. Özellikle bordrolama sisteminin doğru bilgiyle yapılabilmesi için öncelikle çalışan bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir. Bu nedenle eksiksiz bir bordro yönetimi için personelin kendi bilgilerini görerek ona göre bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda şirket içi yazışmayla bunun düzeltilmesine olanak sağlanmaktadır.

“ Belge Yönetimi ”

Kullanıcı,alış faturaları,satış faturaları,sözleşmeler, özlük ve şirket bazlı e arşiv kullanıma hazır hale getirilmiştir. Şirketin bütün personel evrakları süreci dijital olarak kayıt altına alınabilmektedir. şirketin süreç yönetimine kapsayacak bütün dökümanları

belge yönetim sistemi içeriisnde otomotik belge oluşturmak suretiyle yönetebilmektedir.